МЕНИ
Топ 4 производи од нашето мени


Нашите производи


Hamburger

120 ден.

Cheeseburger

135 ден.

RoyalBurger

170 ден.

Crispy Chicken

125 ден.

Cheese Chicken

135 ден.

Royal Chicken

170 ден.